Tjänster

Sågning

  • Diamantsågning
  • Betongsågning
  • Tegelsågning
  • Sticksågning
  • Vajersågning / Wiresågning

Borrning

  • Diamantborrning
  • Betongborrning
  • Tegelborrning

Övrigt

  • Asbestssanering
  • RivningVajersågning

Vajersågning är en teknik som utvecklats från stenutvinning i stenbrott. Den är idealisk för avlägsnande av stora sektioner armerad betong som väggpelare, fundament, brosektioner mm. Med så kallad cirkelsågning kan stora runda öpppningar för exempelvis spiraltrappor skäras. En flätad diamantbeströdd vajer matas genom en serie trissor och löper oavbrutet genom betongen. Eftersom praktiskt taget ingen betongkonstruktion eller tvärprofil är för stor för att skära används vajersågningen när andra metoder är opraktiska eller arbetsutrymmet begränsat. Den enda begränsningen är egentligen hanteringen av skuret material vad gäller lyftning och bortforsling.


Rivning med bilningsrobot

Vi hjälper dig med allt rivningsarbete med bilningsrobot och kompaktlastare. Vi har personal med stor yrkesskicklighet och lång erfarenhet.


Diamantborrning & Sågning

Det finns flera fördelar med att använda diamantkärnborrar  jämfört med traditionella arbetsmetoder ute på byggen. Tekniken används vid allt från små hål i tegelväggar till stora hål i armerade betonggolv.

* Arbetet utförs snabbt i ett moment: diamanter skär i betong och stål samtidigt
* Inga vibrationer varav ingen risk för sprickbildning på utsatta ställen
* Låg energiförbrukning tack vare att så lite material förstörs
* Arbete och finish med hög precision.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.