Miljöpolicy

Miljöpolicy för Diamantteknik 

Diamantteknik har som policy att i samarbete med våra kunder minimera påverkan på den yttre miljön. Vår ambition är att klart och tydligt kunna redovisa vårt miljöarbete för kunder, myndigheter, leverantörer, anställda samt allmänheten. En miniminivå för arbetet med miljöfrågor är att vi ska leva upp till gällande lagstiftning. Utöver detta strävar vi efter att:

 -    minska störningen till omgivningen vid våra uppdrag. Detta innebär att vi arbetar på ett sådant sätt att buller, utsläpp till luft av miljö- och hälsofarliga ämnen och damm minimeras.
-    minimera risker för spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen till mark och vatten.
-    begränsa mängden restprodukter som läggs på deponi genom att främja återbruk och återvinning.
-    påverka våra leverantörer att ta hänsyn till miljöfrågor på samma sätt som vi själva gör.
-    kontinuerligt utvärdera våra rutiner och arbetsmetoder så att vi ständigt förbättrar kvalitén på vårt miljöarbete.


Kvalitetspolicy för Diamantteknik

Diamantteknik har som policy att på alla sätt agera för att maximera kundnyttan i våra tjänster. Vi uppnår vårt mål genom att:

-    i varje projekt förebygga risken för förseningar.
-    använda en genomtänkt och objektsanpassad systematik för minimering av arbetsmiljörisker och påverkan på den yttre miljön.
-    samarbeta med underentreprenörer som delar vår syn på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
-    Kontinuerligt granska att våra UE:n sköter sina åtaganden genom att vi kontaktar skattemyndigheten för att säkerställa att företaget inte har näringsförbud eller stora skatteskulder. Vidare kontaktas relevanta fackförbund för säkerställa att inte svart arbetskraft anlitas.
-    kontinuerligt utvärdera våra rutiner och arbetsmetoder så att vi ständigt förbättrar vårt kvalitetsarbete.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.