Miljöpolicy

Miljöpolicy för Diamantteknik 

Diamantteknik har som policy att i samarbete med våra kunder minimera påverkan på den yttre miljön. Vår ambition är att klart och tydligt kunna redovisa vårt miljöarbete för kunder, myndigheter, leverantörer, anställda samt allmänheten. En miniminivå för arbetet med miljöfrågor är att vi ska leva upp till gällande lagstiftning. Utöver detta strävar vi efter att:

 -    minska störningen till omgivningen vid våra uppdrag. Detta innebär att vi arbetar på ett sådant sätt att buller, utsläpp till luft av miljö- och hälsofarliga ämnen och damm minimeras.
-    minimera risker för spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen till mark och vatten.
-    begränsa mängden restprodukter som läggs på deponi genom att främja återbruk och återvinning.
-    påverka våra leverantörer att ta hänsyn till miljöfrågor på samma sätt som vi själva gör.
-    kontinuerligt utvärdera våra rutiner och arbetsmetoder så att vi ständigt förbättrar kvalitén på vårt miljöarbete.


Kvalitetspolicy för Diamantteknik

Diamantteknik har som policy att på alla sätt agera för att maximera kundnyttan i våra tjänster. Vi uppnår vårt mål genom att:

-    i varje projekt förebygga risken för förseningar.
-    använda en genomtänkt och objektsanpassad systematik för minimering av arbetsmiljörisker och påverkan på den yttre miljön.
-    samarbeta med underentreprenörer som delar vår syn på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
-    Kontinuerligt granska att våra UE:n sköter sina åtaganden genom att vi kontaktar skattemyndigheten för att säkerställa att företaget inte har näringsförbud eller stora skatteskulder. Vidare kontaktas relevanta fackförbund för säkerställa att inte svart arbetskraft anlitas.
-    kontinuerligt utvärdera våra rutiner och arbetsmetoder så att vi ständigt förbättrar vårt kvalitetsarbete.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.